SELAMAT DATANG DI BLOG KAMI - TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA
SELAMAT DATANG DI BLOG KAMI - TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA - SILAHKAN TINGGALKAN PESAN ANDA

23 Januari 2012

CARPON

Carpon Ti Wewengkon kuningan

Pasosore hawa karaos haneut. Taya teduh anu ngahalangan, estu cuacana bengras pisan. Panon poe nyorot taya nuhalangan. Pasawahan meumeujeuhna keur ubray pare koneng lir emas anu mancarkan cahaya.
Hiji waktu Unang Bahim katut rerencangana keur arulin di Pasawahan. Maranehanana anu loba eta keur arulin ngala simeut.


0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More